• همایش سلامت در پرتو قرآن در تاریخ مقرر برگزار گردید و به پایان رسید. اطلاعات تکمیلی برگزاری همایش به زودی در تارنما قرار می گیرد

  • ورود به صفحه اصلی تارنما

  • پخش سخنرانی حضرت آیت الله العظمی استاد جوادی آملی